Mistrovství klubu ve hře na jamky 2021

Organizace

Mistrovství klubu ve hře na jamky jednotlivců je pořádáno v kategorii muži. Jednotlivá kola soutěže budou odehrána v období od poloviny září do poloviny října. Termíny pro odehrání zápasů každého kola jsou pevně stanoveny

Technická ustanovení:

Hraje se o jednotlivé jamky podle Pravidel golfu a místních pravidel hřiště Alfrédov.

Hraje se z bílých odpališť.

Nasazení hráčů bylo provedeno (s přihlédnutím k odřeknutí účasti některých) podle jejich umístění při mistrovství klubu konaného ve dnech 4. a 5. 9. 2021.

Soutěž bude zahájena 15. 9. 2021 a termíny pro odehrání jednotlivých kol jsou stanoveny takto:

 

Muži

  1. kolo                     do 28. 9. 2021   
  2. kolo (semifinále) do 9. 10. 2021
  3. kolo (finále)        do 15. 10. 2021

 

Termín utkání si soupeři spolu dohodnou tak, aby bylo sehráno ve výše uvedených termínech pro jednotlivá kola. Zápasy budou hrány bez herních handicapů a jamku vyhrává strana, jejíž výsledek je nižší. Zápasy začínají od jamky č. 1 a postupuje se k jamce č. 18. Vítězem zápasu se stává strana, která vede o více jamek, než kolik jich zbývá k dohrání do jamky č. 18. V případě nerozhodného zápasu po odehrání 18-ti jamek se utkání prodlužuje pokračováním od jamky č. 1 o tolik jamek, kolik je třeba k rozhodnutí zápasu.

Výsledek zápasu hráči oznámí soutěžnímu výboru a v recepci, nejpozději do termínu pro ukončení daného kola.

V případě, že hráči neoznámí (nebo neodehrají utkání) výsledek zápasu v termínu pro dané kolo, postupující do dalšího kola bude jejich příští možný soupeř. Výjimky pro prodloužení termínu odehrání zápasu povoluje soutěžní výbor na základě vážnosti důvodu a se souhlasem příštího soupeře v dalším kole

 

Povolení autíček pouze z důvodu zdravotního stavu hráče. Použití měřících přístrojů je povoleno.

Hrací systém

Kategorie:

Druhy soutěží:

Výsledky:

Výsledky jednotlivých kol budou po ukončení všech zápasů k dispozici na webových stránkách klubu a na informační tabuli. Konečné výsledky soutěže budou zveřejněny

po ukončení posledního soutěžního kola soutěže a pohár a ceny budou předány při turnaji Závěrečný Alfík, který se bude konat 16. 10. 2021

Ceny:

Pohár a cena pro vítěze finále.

Cena pro druhého finalistu

 Soutěžní výbor:

  1. Dobiáš, mail: dobias12@seznam.cz.
  2. Kuch, mail: Tomas.Kuch@seznam.cz.

 

1. kolo
15.9.2021 - 28.9.2021
hcp
5.9
LEITL
Jiří

edit
hcp
9.3
DRTIL
Jaroslav

edit
hcp
9.6
GALÍČEK
Stanislav

edit
hcp
7.4
GÜTTER
Milan

edit
hcp
6.2
MAXA
Jiří

edit
hcp
6.8
FEJT
Václav

edit
hcp
7.4
KUCH
Tomáš

edit
hcp
8.2
VAICENBACHER
Ivo

edit
2. kolo
29.9.2021 - 9.10.2021
3. kolo
10.10.2021 - 15.10.2021

VÍTĚZ